Corona-maatregelen / RED VIC

Momenteel gelden geen specifieke Covid-maatregelen in de sportcomplex van Red Vic.

Iedereen is uiteraard vrij om uit veiligheidsoverweging al dan niet een mondmasker te dragen.

We raden aan om toch nog regelmatig je handen te ontsmetten. Indien je je niet goed voelt, blijf je beter thuis zodat je mogelijk andere mensen niet kan besmetten.

Take care, stay safe,

Red Vic bbc Wilrijk

Het bestuur

Voor de algemene informatie van Basketbal Vlaanderen met betrekking tot Covid-19 en het seizoen 2021-2022, klik [hier]

In navolging van de verhoogde organisatorische druk die de coronapandemie momenteel legt op de clubbesturen, vrijwilligers, spelers en scheidsrechters beslist het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen om de competitie vanaf zaterdag 4 december stil te leggen tot Nieuwjaar. Enkel de competitie in Top Division Women blijft doorgaan, zoals overeengekomen met de betrokken clubs.

“De vele besmettingen, quarantaines, uitgestelde wedstrijden en veiligheidsvoorschriften vragen het uiterste van de vele vrijwilligers die onze clubs draaiende houden. De oproep van de regering om het aantal contacten tot een minimum te beperken om zo het aantal coronabesmettingen in ons land zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de bezorgdheden van spelers, trainers en scheidsrechters omtrent het risico op besmetting en quarantaine liggen aan de oorzaak van deze beslissing,’ aldus secretaris-generaal Koen Umans.

Om die reden is er beslist dat:

 • Alle wedstrijden in de landelijke en provinciale seniorreeksen én alle jeugdreeksen voorzien op 4 en 5 december afgelast worden
 • Alle competities van Basketbal Vlaanderen worden opgeschort tot het weekend van 7, 8 en 9 januari.
 • De provinciale bekers voor het seizoen 2021-2022 worden geannuleerd zowel voor jeugd als senioren(s).

Nuttige info:

Blijf gezond, hou het veilig en zorg voor elkaar!

Het dagelijks bestuur Red Vic

PS: Klik hieronder op de link om de CovidSafeBE app op uw Smartphone te installeren

Bewijs dat je Covid Safe bent… Via de volgende link kan u alvast de app installeren op je smartphone om je Covid-certificaten te downloaden en te tonen: https://covidsafe.be/nl

Download de officiële CovidSafeBE-app op je mobiele toestel. Maak een taalkeuze en beantwoord drie vragen die uitwijzen welke COVID-certificaten voor jou beschikbaar zijn. Hierna kan je je aanmelden met een digitale ID (zoals Itsme) en zijn je certificaten beschikbaar om te downloaden en te bewaren.

COMMUNICATIE 12/1/2022

Beste spelers, ouders en supporters,

 
Omdat niet altijd duidelijk is wat de laatste nieuwe regels rond corona zijn, zetten we ze graag nog even op een rijtje. Deze werden opgesteld in samenspraak met sporting A (stad Antwerpen) en Basketbal Vlaanderen en gelden tot nader order voor alle volgende wedstrijden.
 
 • Men beschouwt de cafetaria en sporthal als 1 ‘evenementencomplex’. Bijgevolg geldt de regeling rond het corona safe ticket (CST) voor het gehele gebouw .
 • Iedereen vanaf 6 jaar draagt een mondmasker in het volledige gebouw.
 • We vragen iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden om een geldig CST en identiteitskaart spontaan aan te bieden bij het betreden van het gebouw.

 • Indien men WEL een geldig CST met identiteitskaart kan voorleggen:
  • Je bent speler, coach of official:
          Je hebt vrije toegang tot het volledige gebouw.
  • Je bent toeschouwer:
          Je hebt vrije toegang tot de cafetaria, maar NIET tot de sporthal.
  • Je bent begeleider van een speler jonger dan 18 :
          Je hebt vrije toegang tot het volledige gebouw.

 • Indien men GEEN geldig CST kan voorleggen of enkel een geldig CST zonder identiteitskaart:
  • Je bent speler, coach of official en je staat bijgevolg vermeld op het wedstrijdformulier:
          Je hebt toegang de sporthal, maar NIET tot de cafetaria. Personen die niet als speler, coach of official op het wedstrijdformulier vermeld zijn en geen geldig CST hebben, zal de toegang tot het volledige gebouw geweigerd worden.
  • Je bent toeschouwer of begeleider van een -18 jarige:
         De toegang tot het volledige gebouw wordt geweigerd.
Voor jeugdwedstrijden (uitgezonderd U21 wedstrijden) mogen max 2 begeleiders per jeugdspeler de sporthal betreden, mits het dragen van een mondmasker en de afstand te houden.
Voor wedstrijden van onze juniors (U21) en seniors is geen publiek toegelaten . Enkel personen met een officiële functie ( en dus vermeld op het wedstrijdformulier ) mogen de sporthal betreden.
 
Daarnaast vragen we ook om het gebruik van de kleedkamers en douches zoveel mogelijk te beperken in tijd en waar mogelijk reeds in sportkledij naar de wedstrijd te komen. Let wel: het gebruik van schoenen die buiten gedragen werden blijft verboden in de sporthal.
 
BELANGRIJK:
Stad Antwerpen (Sporting A) legt expliciet nog een extra regel op:
“In indoor sportaccommodaties dragen sporters vanaf 6 jaar een mondmasker vanaf ze binnenkomen tot ze het sportterrein betreden (dus ook in de kleedkamers, behalve tijdens het douchen). Ook trainers, wisselspelers die op de bank zitten, afgevaardigden en verzorgers dragen een mondmasker. Toeschouwers dragen altijd een mondmasker, ook wanneer ze op de tribune zitten.”
 
Los van de corona-maatregelen:
In de sporthal is een drankfontein ter beschikking. We verwachten dat iedere speler zijn eigen drinkbus meebrengt. Er worden geen drinkbussen ter beschikking gesteld.
 
We zijn ons bewust van de complexiteit van alle maatregelen en proberen deze zo goed mogelijk toe te lichten. Indien u ondanks deze toelichting toch nog vragen mocht hebben, horen wij deze graag. 
 
Wij danken jullie voor het begrip,
 
het Red Vic bestuur

COMMUNICATIE 5/12/2021

Beste ouder, speler,

 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die vrijdag genomen werden, geven we u graag nog even de nodige richtlijnen mee.
 
Voor ploegen tot en met U12 (benjamins):

 • Trainingen gaan gewoon door tot en met vrijdag 17/12.
 • Geen training gedurende de (verlengde) kerstvakantie.
 • Eerste training na zondag 9/1. Als er in het WE van 8-9/1 toch wedstrijden worden gepland, kan dit opnieuw bekeken worden.
 • Op woensdagen zal de cafetaria open zijn tot 18u30 (bij trainingen van ploegen totU12).
  OPGELET: CST-regels zijn dan van toepassing.
 
 
Voor ploegen vanaf U14 (met inbegrip van seniors):

 • Trainingen gaan gewoon door tot en met donderdag 23/12.
 • Geen training vanaf vrijdag 24/12 tot en met zondag 2/1.
 
 
Algemeen: 

 • Spelers dragen voor en na de training steeds een mondmasker ( vanaf 6 jaar ).
 • De kleedkamers blijven gesloten. Spelers komen in trainingsoutfit.
 • Niet op het parket met buitenschoeisel.
 • De ouders/chauffeurs mogen in de VIP of cafetaria blijven plaatsnemen mits mondmasker en afstand houden.
 • Per ploeg slechts 1 bank gebruiken, dan blijft de andere bank vrij voor de ploeg na jou.
 • De coaches geven training MET mondmasker.
 • Het staat iedereen van onze jeugdspelers vrij om al dan niet deel te nemen aan de trainingen. 
  We vragen wel uitdrukkelijk om onze coaches ten laatste daags voor de training op de hoogte te brengen zodat zij hun trainingen hierop kunnen afstemmen!

We begrijpen dat dit het zoveelste maatregelenpakket is dat we moeten communiceren, maar kunnen helaas ook niet anders dan hieraan te voldoen. De gezondheid van onze spelers en hun families blijft immers onze prioriteit. Wel hopen we samen met jullie dit seizoen binnen enkele weken te kunnen voortzetten. 
 
We wensen iedereen in de eerste plaats een goede gezondheid en alvast prettige feestdagen. 
Onze jeugd wensen we daarenboven ook nog veel succes met de examens die voor de deur staan.
 
Tot binnenkort!
 
Het Red Vic bestuur 

COMMUNICATIE: 5/11/2021

Beste spelers, coaches en officials,

In samenspraak met sporting A (Stad Antwerpen) en Basketbal-Vlaanderen vatten we de Corona-richtlijnen voor de komende wedstrijden even samen.

Standaard vragen wij iedereen vanaf 12 jaar en 2 maanden om spontaan de CST aan te bieden ter controle.

A. Indien men WEL een juiste CST kan voorleggen:
– Men is speler, coach of official:
   Men kan zich vrij begeven tot de sporthal zonder het dragen van een mondmasker.
   Er is vrije toegang tot de cafetaria.
– Men is toeschouwer:
   Men heeft vrije toegang tot de sporthal en cafetaria, zonder het dragen van een mondmasker.

B. Indien men GEEN juiste CST kan voorleggen:
– Men is speler, coach of official:
Staat men vermeld op het digitaal wedstrijdformulier?
   JA : – Men kan zich tot de sporthal begeven mits het dragen van een mondmasker.
– Er is geen toegang tot de cafetaria.
   NEE : – De volledige toegang tot het sportcomplex wordt geweigerd.

– Men is toeschouwer:
   De volledige toegang tot het sportcomplex wordt geweigerd.

Wij danken iedereen voor hun medewerking en begrip!

Met sportieve groeten,
Red Vic bbc Wilrijk

Corona-maatregelen / BE-Alert Overlegcomité

Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

 
Het Overlegcomité heeft vandaag vastgesteld dat de coronasituatie in ons landen snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken.

Het Overlegcomité heeft daarom een reeks beslissingen genomen die de verspreiding van het virus moeten afremmen en de belasting in de zorg opnieuw beheersbaarder te maken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.


1.    Bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.

Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin.

Het Overlegcomité vraagt om het wetenschappelijk gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezondheid tegen 27 november hiertoe uitwerkt, zo vlug als mogelijk uit te voeren, zodat de capaciteit van de vaccinatiecampagne snel en sterk verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen kan worden ingeënt. Die personen moeten zich via een flexibel online systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX.
Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5 tot 11 jarigen.


2.    Winterpakket

Private bijeenkomsten
 • Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.
 • Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.
 • Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten
 • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings
 • Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen
 • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren  de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden. 
 • De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.
 • Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.

Handelsbeurzen
 • Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.
 • De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders. 

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:
 • Verplichte mondmaskerdracht;
 • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • Het uit elkaar houden van klasgroepen; 
 • Opsporen van hoogrisico-contacten;
 • Buitenschoolse activiteiten.
De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk
 • De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.
 • De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

3.    Handhaving

De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng op te treden tegen overtredingen van de maatregelen.
 
Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan de politie- en inspectiediensten te verzekeren. 


4.    Tot slot: drie richtsnoeren om het veilig te houden
 • Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten. 
 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid.  De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.